Musikkvideoer & Tekster

Glittertind

Himmelfall

Glittertind - Himmelfall

Nytt album ute 27.oktober 2017


Fysisk:
- Bestill CD/T-skjorte hos Tigernet.no
Digitalt:
- Link til ulike digitale tjenester

Med «Himmelfall» reiser Glittertind i historiske stemninger og lar seg inspirere av at det er 500 år siden Martin Luther startet sitt innbitte opprør mot pavekirken og 480 år siden Norge skulle være et «lydrike under Danmark til evig tid», og protestantismen ble innført med tvang. I samme brytningstid hadde Amerika nettopp blitt oppdaget, og et mylder av nye kristendomsretninger vokste frem i Europa, mens gamle virkelighetsforståelser stod for fall. «Himmelfall» sprenger grenser og boltrer seg i alt fra pop- til svartmetallelementer. De varierte låtene er ikledd tekster som kretser mellom tro, tvil og meningstap, der enkeltlåtene bidrar til en større helhet som fortryller lytteren inn i en uunngåelig refleksjon om vår dramatiske fortid.

Musikkvideoer & Tekster

Side A

1. Olav Engelbrektsson

Vind på hav slå silkesegl
syng den song som saga fortel -
Erkebiskop Olav bar
sorg og skuld som heilag far

Konung Kristian drøymer
Danmark-Noreg gløymer:

Olav Engelbrektsson

Frykta for sitt fedreland
Martin Luther truga han
Som ein løve i frå nord
slost han for si moderjord

Olav Engelbrektsson

/:Kyrie eleison:/

Olav Engelbrektsson

Olav Engelbrektsson (f. 1480, d. 1538) var Norges siste erkebiskop. Han fungerte også som formann i det norske riksrådet fra innsettelsen som erkebiskop og frem til rådet ble oppløst i 1536. Han forsvarte katolske interesser og norsk selvstyre i en tid da Norge ble stadig mer utfordret av dansk-tysk makt. Økende press gjorde at han lot bygge Steinvikholm slott, det største byggverket oppført i norsk middelalder. I 1537 ble Norge okkupert av Danmark og reformasjonen ble innført med tvang. Den katolske kirke ble forbudt, og Norge skulle være et ”lydrike under Danmark til evig tid”.

Etter sin død gav protestantiske historikere Olav Engelbrektsson et dårlig ettermæle som ”en upålitelig og intrigant prelat”. Dette bildet endret seg ikke nevneverdig etter 1814, og han ble klandret for å ha fremmet katolske interesser på bekostning av norske. I nyere tid har historikere i stor grad tilbakevist denne kritikken og betegnet den som urimelig.

Sangen er en reise i Olav Engelbrektsson sin kamp, mellom forestillinger om himmel og helvete, og ikke minst et forsøk på å løfte frem en viktig del av historien som ikke er så godt kjent.

2. Etter stormen

Etter stormen såg eg ingenting
ingenting av alt eg såg
Etter stormen dreiv eg rundt i ring
og undra på kor landet låg

Etter stormen blanke auge bar
himmelen så rar og bleik
Etter stormen fann eg ingen svar
viljevarden visna veik

Eg kom drivande som båt i brann
på dei blåe bylgjer knust i strand

Eg drøymde ein draum
eg trudde var sann
Eg livde eit liv
som forsvann

Etter stormen reiv ut ryggen min
såg eg ingen slott som skein
Etter stormen ingen glitretind
såg eg ingen himmelheim

Eg var ’kje klar for denne kalde jord
Eg var ’kje klar, eg hadde ingen ord

Eg drøymde ein draum
eg trudde var sann
Eg livde eit liv
som forsvann

Eg ville flyge langt derifrå
ut til allheimen den blå
Eg virra rundt i ein ynskjebrunn
og lengta etter mysterium

Sjå verda spinn bak det kvite-grå
med alle skapningar på skrå
Me virrar rundt i ein ynskjebrunn
og lengtar etter mysterium

Eg var ’kje klar for denne kalde jord
Eg var ’kje klar, eg hadde ingen ord

Eg drøymde ein draum
eg trudde var sann
Eg livde eit liv
som forsvann

Etter et opprivende traume skjer det et vendepunkt i Martin Luthers liv. Som student skulle han besøke sine foreldre og havnet i en tordenstorm. Lynet slo ned rett ved ham og han fryktet for sitt eget liv. Luther opplevde traumet som en straff fra Gud og begynte å klandre seg selv. Han gikk inn i dype grublerier om sin egen eksistens som førte til at han avsluttet juss-studiene, trosset sin fars vilje og gikk i kloster.

Sangen uttrykker et verdensbilde som ramler sammen etter et traume.

3. Likvake

Så sit eg her og klemmer din hand
den som no er kald
og minna slår og strøymer i meg
frå livet du gav til du fall

I kveld skal djevelen vandre sin veg
demonar skal miste si tru
for eg skal vake over min skatt
og kysse eit siste god natt

Den dagen då du heldt kring min kropp
og jubla over mitt skrik
Du kviskra meg i øyret og sa
at me var perfekte slik

Eg møtte verda så hjelpelaust
men du kunne syne ei bru
for du såg slik ein fager skatt
og kyste meg kjærleg god natt

Eit blafrande ljos jagar skugge svart
og skremmer burt ormar og angst
Din hud er så bleik under månen blank
men sjela di skal snart
få stråle langs himmelen bjart

I kveld skal djevelen vandre sin veg
demonar skal miste si tru
for eg skal passe på deg min skatt
og kysse eit siste god natt

I katolsk tid levde folketro og kristendom parallelt med hverandre. For et folk som hadde tilbedt mange guder i norrøn tro var Jesus, Maria og helgener kun et tilfang av flere nye guder. Etter reformasjonen ble imidlertid ensrettingen mot én Gud mye sterkere fordi Luther mente helgendyrkning var hedenskap og overtro. Under 100 års jubileet for reformasjonen i 1617 lanserte kong Kristian IV av Danmark-Norge to satsingsområder for de neste 100 år: Utryddelse av hekser og streng straff for løssluppenhet. Statskirken ble et sentralt verktøy for kongen for å disiplinere folket.

Likvake er en gammel skikk der man holder vakt over en avdød frem til begravelsen. Skikken går langt tilbake, kanskje til førkristen tid og formålet med likvake var å berge liket fra onde ånder. Ofte kunne det være ungdom som ble satt til å passe på liket, og da kunne det gå lystig for seg med drikk og dans. Ved liket var det alltid tent et lys fordi man håpte at sjelen ville gå mot lyset da den forlot kroppen. Når dette tidspunktet inntraff visste man imidlertid ikke, og derfor var det viktig å passe på liket helt til det var i jorda.

Sangen uttrykker hvor sterkt dette å dø i et fellesskap var i gamle tider, og det står muligens i sterk kontrast til det moderne synet på døden som den ultimate ensomhet. Nikolai Astrup sitt maleri, ”Likdansen”, har vært en stor inspirasjon for å skrive sangen.

4. Finst ikkje meir

I aust så lister sola seg opp på tå
med gull for dine auge så du kan sjå
langt vest i hav eit land stig langsamt fram

Min venn, eg veit ein veg til ein heilag stad
der draumar rir på redsla - Amerika
eg lovar deg at allting skal bli bra

For dei finst ikkje meir!
Å, dei finst ikkje meir, nei!
Nei, dei finst ikkje
finst ikkje, finst ikkje
finst ikkje meir!

Dei får aldri eige oss kvitt og fritt
alt framfor dine føter er ditt og mitt

Dei gamle dagar er forbi!

Og no står flammane høgt opp i sky
av eld og blod så kan ein morgon gry
Dei ville 'kje forstå
og ingen trudde på
at me to kunne fly

Og langt bak oss står eit hylekor
som hatar denne menneskejord
Dei lyste oss i bann
og skam, og skam, og skam
for kjærleiken er stor

Men dei finst ikkje meir
å, dei finst ikkje meir, nei
nei, dei finst ikkje
finst ikkje, finst ikkje
finst ikkje meir
For dei finst ikkje meir!
å, dei finst ikkje meir, nei!
Nei, dei finst ikkje
finst ikkje, finst ikkje
finst ikkje meir!

Og no står flammane høgt opp i sky
av eld og blod så kan ein morgon gry
Dei ville 'kje forstå
og ingen trudde på
at me to kunne fly

Og langt bak oss står eit hylekor
som hatar denne menneskejord
Dei lyste oss i bann
og skam, og skam, og skam
for kjærleiken er stor!

Kjærleiken er stor!
For kjærleiken er stor!
For kjærleiken er stor!

Den livsbejaende sangen, ”Finst ikkje meir”, uttrykker en intens kjærlighetshistorie der jeg’et forsøker å overbevise den andre om at håpet om en bedre fremtid finnes i et nylig oppdaget Amerika. På 1500/1600-tallet herjet religiøse motsetninger i Europa, og folk av feil tro ble forfulgt og drept som kjettere. Mange av de som var forfulgt flyktet etter hvert til Amerika. Tekststrofer som ”Min venn, eg veit ein veg til ein heilag stad/der draumar rir på redsla – Amerika/eg lovar deg at allting skal bli bra”, setter i gang assosiasjoner om drømmen om Amerika både for 500 år siden og i dag.

5. Himmelfall

Orgelinstrumental av Geirmund Simonsen, tatt opp i Fagerborg kirke.

Musikkvideoer & Tekster

Side B

6. I djupet lokkar ein eld

Eg er heilt åleine
med tårar på kinn
rundt meg er murar
og ingen kjem inn
Dei ropar om kjærleik
dei ropar om fred
men det er ikkje meg
det er ikkje meg

Så sint og fortvila
og lei av meg sjølv
senker eg sorga
i brennvin og øl
Der nede i djupet
der kan eg sjå
ein varde som lyste
opp himmelen blå

Eg kan ikkje sjå meg attende!
Kirsebærblomane fell
Eg kan ikkje sjå meg attende!
Dag har blitt natt, morgon til kveld
og i djupet lokkar ein eld

Den dagen då sola
ikkje kraup opp:
Kan hende eit hjarte
kan knuse ein kropp?
Kan hende min elskling
finst bak eit slør?
Og nede i djupet
ho opnar ei dør
og nede i djupet
er allting som før

Eg kan ikkje sjå meg attende!
Kirsebærblomane fell
Eg kan ikkje sjå meg attende!
Dag har blitt natt, morgon til kveld
og i djupet lokkar ein eld

Eg kan ikkje sjå meg attende
dag har blitt natt, morgon til kveld
og i djupet lokkar ein eld

En av de mest dramatiske hendelsene under Martin Luthers liv var da han ble kalt inn for å stå til rette foran keiser Karl V og Riksdagen i Worms i 1521. Karl V og Kirken ønsket at Luther skulle trekke tilbake anklagene han rettet mot paven og den katolske kirken. Luther valgte å tale makta midt i mot og uttalte de berømte ordene: ”Her står jeg og kan ikke annet!”.

Å stå for sin egen overbevisning hadde store følger fra Martin Luther. Luther flyktet fra Worms og ble erklært fredløs. På veien hjem ble han bortført av støttespillere og holdt i eksil i borgen Wartburg. Han fikk pseudonymet Junker Jörg og lot hår og skjegg gro slik at han ikke skulle bli gjenkjent. Under eksiltiden ble han dypt deprimert og så flere syner av djevelen. I samme periode oversatt han utrolig nok det nye testamentet fra gresk til tysk.

Sangen er et uttrykk for kampen mellom dødslengsel og livslyst.

7. Forføraren

Eg veit ein mann med auge rå
og med håret litt på skrå
Han er rik og finn svar
på ein angst som folket har

Og frå eit tårn av betong
sminkar han ein fin fasong
Å vere sterk og aldri svak
er for han ei kjernesak

Han har trompet
utan musikk
Han har ord
utan lyrikk
Han har hat, han har dom
som ein sumar aldri kom

Ei gamal bok spør vår jord:
Kan ein fiende bli ein bror?
Men med blod blei det sagt:
I kjærleik ligg det makt!

Ein draum om fred i krigar-ham
var eit farvel til eiga skam
Då blei dei stolte av sitt svik
når dei vandra yvi lik!

Når stormar tar
all tru me har
ein førar stig fram då!
Og er du blind for auge rå
forførar han deg òg!
Og er du blind for auge rå
forførar han deg òg!

Med ein trompet
utan musikk
Og med ord
utan lyrikk
Og med hat, og med dom
som ein sumar aldri kom

Denne sangen gav vi ut som single september 2016 i forkant av det amerikanske valget, og den skremmende sammenblandingen av politikk og religion er dessverre fremdeles aktuell. Låten har fått en ny miks så den passer inn på ”Himmelfall”.

Det er noen påfallende paralleller mellom Luther og Trump. I likhet med Luther henvendte Trump seg direkte til folket i et til dels vulgært språk uten noen respekt for autoriteter. Luther var opprørt over den altfor omfangsrike og fordervete pavekirken hvor alt attpåtil foregikk i et språk folket ikke forsto. Etter reformasjonen mistet prester deler av sin rolle som opphøyde mellommenn, og Luther ønsket at folk skulle ha et mer direkte forhold til Gud. I pavekirken gikk veien til frelse via et voldsomt hierarki. Her var det en slags parallell til Trump som overførte folkelig frustrasjon til den politiske sfære og ønsket et oppgjør med politikereliten.

Sangen starter med erkeamerikanske toner og Nashville-stemning, men skifter dramatisk over i en gospel-lignende rockehymne. I likhet med Trump så starter det hele litt humoristisk og sjarmerende, men ender opp med et alvor som kanskje sier noe om at konsekvensene ved å gi demagoger makt kan bli katastrofale.


8. Tvilar på alt

Eg tvilar alt eg høyrer
dei trur mest eg er gal
Kan hende var ein vantru
aldri heilt normal

Ein gong så var eg kjettar
dei slengde meg på bål
Ein storm som aldri lettar
ei undring utan mål

Eg tvilar og eg tvilar

Eg tvilar på alt
det som eg er fortalt
Eg tvilar på alt
for då trur eg aldri galt
Så eg tvilar
eg tvilar på alt!

I djupe gruvegangar
eg hamrar stein for stein
Bak undring ligg forundring
og eg finn aldri heim

Ein løgn kan vere sanning
og sanning tomme ord
Det kviler ei forbanning
mot denne arme jord

Og leiarar held talar
som vismenn veit er tull!
Og makta sit i salar
der ord er kjøpt av gull!

Eg tvilar på alt
det som eg er fortalt
Eg tvilar på alt
for då trur eg aldri galt
Så eg tvilar, eg tvilar
eg tvilar
på alt!

Så eg tvilar
eg tvilar
på alt -

Religionskrigene som herjet i Europa førte etter hvert til en mer kritisk holdning til autoriteter og religion generelt. Flere vitenskapsmenn startet å utfordre kirkens rett på sannhet, og flere ble brent på bålet som kjettere. En av de store konfliktene på denne tiden var hvorvidt sola gikk rundt jorda eller om det var omvendt. Giordano Bruno (f. 1548, d.1600) var en av dem som ble forfulgt, dømt og henrettet for vranglære i Roma. Du kan lese mer om Giordano Bruno her.

Den franske filosofen Rene Descartes (f. 1596, d. 1650) lanserte følgende slagord: ”De omnibus dubitandum est” som betyr: ”Alt må tviles på”. En begynnende vitenskapelig revolusjon tok form utover 1600-tallet, og var en indirekte konsekvens av reformasjonen og religionskonfliktene i Europa. Dette hadde den fanatiske Luther neppe forestilt seg.

9. Ein feste Burg ist unser Gott

Vår Gud han er så fast ei borg,
han er vårt skjold og verje.
Han hjelper oss i naud og sorg,
når Styggen her vil herje.
Den Gamle-Erik er
på felttog med sin hær.
Stor makt og list har han,
ein grufull pansermann!
På jorda finst ei maken!

Vår eiga makt er altfor svak,
mot Styggen vil me tape.
Men Gud har reist vår vonde sak
så Fanden fekk ei skrape!
Kven eig den beste list?
Han heiter Jesus Krist!
Ein høvding er vår mann,
i kampen vinn han fram:
Vår Frelsar fremst må sigre!

Om verda full av djevlar var,
ein ormegard i sinne.
Me ingen angst i hjarte bar
for Kristi sverd skal klinge!
Om fyrsten for slik jord,
på folkehat vert stor:
- Me ler så godt me kan,
han er ein dauddømd mann!
Eit ord vil honom felle!

Og Ordet står til domedag
til agg for djevelpakket!
Vår Frelsar kjem i siste slag
og Nåda kan me takke!
Om Fanden tek vårt liv,
gods, ære, born og viv:
Då har vår Herre talt,
med Ordet gav Han alt!
Guds rike vårt skal vere!
Guds rike vårt skal vere!

Denne sangen har historisk fungert som protestantenes ”nasjonalsang” og ble skrevet av Martin Luther på 1520-tallet. Teksten ble oversatt til dansk allerede i 1533. Vi har gått til kildene og laget en ny oversettelse av teksten, og et nytt arrangement av melodien.

Teksten er tett på Martin Luthers middelalder-syn på verden. Det foregår en kamp mellom djevler og englehærer hvor det gjelder å heie på det riktige laget. I livet på jorda kan en gjøre fint lite med å påvirke hvem som vinner denne kampen annet enn å tro at det ordner seg i livet etter døden. Derfor blir troen viktigere enn handlingene. Teksten er også tett på at den en rekke ganger har blitt brukt som kamphymne. Blant annet ble den sunget i religionskrigene på 1600-tallet. Før slaget ved Breitenfeld i 1631 samlet den svenske kong Gustav Adolf hele hæren og fikk alle mannfolka til å stemme i. Etter slaget var vunnet skal han ha sunget siste strofen av siste vers en gang til.

Det har vært spekulert i om Luther hentet melodien til salmen fra vertshuset slik at den skulle være enkel å synge, og kanskje hadde en melodi folk kjente fra før. Vi har derfor gjort den om til en renessansedans, og versjonen står i motsetning til den mer tunge og trauste versjonen som etter hvert satt normen for fremførelse utover 1700-tallet.

10. Utferd

Orgelinstrumental spilt av Geirmund Simonsen, tatt opp i Fagerborg kirke. Basert på den norske folketonen ”Eg veit i himmelrik ei borg”.

Glittertind - Himmelfall

Produsert av Geirmund Simonsen og Torbjørn Sandvik.
Innspilt i Propeller Music Division med tekniker Hans Andreas Horntveth Jahnsen, utenom fløyter og blåsere med tekniker Jacob Dobewall, orgel ble innspilt i Fagerborg kirke med Geirmund Simonsen som tekniker.
Mikset av Hans Andreas Horntveth Jahnsen i Propeller Music Division.
Mastret av Morgan Nicolaysen i Propeller Mastering.

All tekst av Torbjørn Sandvik utenom ”Ein feste Burg ist unser Gott” som er omarbeidet fritt av Torbjørn Sandvik etter Martin Luther (1529) og Elias Blix (1869).
All musikk av Torbjørn Sandvik og Geirmund Simonsen utenom ”Ein feste Burg ist unser Gott” samt ”Utferd” som er omarbeidet fritt av Geirmund Simonsen etter tradisjonell melodi, ”Himmelfall” som er komponert av Geirmund Simonsen.
Alle arrangementer av Geirmund Simonsen og Torbjørn Sandvik utenom: ”Himmelfall”, ”Utferd” og ”Ein feste Burg ist unser Gott” som er arrangert av Geirmund Simonsen, trompetarrangement på ”Finst ikkje meir” av Eivind Nordset Lønning, Geirmund Simonsen og Torbjørn Sandvik, gitararrangement på ”I djupet lokkar ein eld” av Eivind Almhjell, Geirmund Simonsen og Torbjørn Sandvik.


Bandet:
Torbjørn Sandvik – vokal
Geirmund Simonsen – orgel, rhodes, piano, cembalo, flygel, synther , koring
Bjørn Nordstoga Eide – el-bass, kontra-bass, koring
Stefan Theofilakis – fløyter, dobro
Geir Holm – trommer

Øvrige musikere:
Eivind Almhjell – elgitar, akustisk gitar utenom ”Forføraren” der Torbjørn Sandvik spiller akustisk gitar og Olav Aasbø spiller el-gitar.
Eivind Nordset Lønning – pikkolotrompet, trompet
Petter Richter - lutt (teorbe), barokkgitar
Ingrid Mæland – fiolin

Mannskor: Sindre Øverstad, Amund Torp, Øyvind Torp, Mikkel Bjørnstad, Andreas Bjørnvik Grøder, Øyvind Brekkan, Olaf Mundal og David Ringstad.

Foto - Magnus Nordstrand. Illustratør - Børge Bredenbekk. Layout – Nick Alexander.

TAKK venner & familie & alle involverte. Takk Åsmund Lindal for lånet av jaguaren din. Takk Olav Aasbø. Takk til deg. Fremfor alt til deg.

Produksjonen er utgitt med støtte fra Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Tekstforfatterfondet og Komponistenes vederlagsfond.

©&℗ 2017 Torbjørn Sandvik og Geirmund Simonsen under eksklusiv lisens til Hjelmkald (Glittertind live AS) og TONO. All rights reserved. Unauthorised copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited.